AJANKOHTAISTA

Pelilauta puhuttaa

Puheeksiottamisen työkalupakki on kehitetty etenkin neuvoloiden terveydenhoitajille, lääkäreille, ravitsemusterapeuteille, fysioterpeuteille sekä ravitsemus- ja liikuntaneuvojille, jotka ovat avainasemassa perheiden terveysneuvonnassa. Työkalupakin avulla voidaan yhdessä perheen kanssa käsitellä perheen ruoka- ja liikuntatottumuksia sekä elämänrytmiä ja voimavaroja pelinomaisesti kuvakortteja käyttämällä.

Pelilautoja on kaksi: kolmio, jota käytetään ruokatottumusten ja aktiivisuuden arviointiin, sekä elämänrytmin ympyrä, johon koko perhe jaksottaa ajankäyttönsä.

Puheeksiottamisen -työkalupakkeja voi tilata postimaksun hinnalla osoitteesta minna.aromaa@turku.fi

Työkalupakin sisältö

• Pelilauta, elämänrytmin ympyrä, ruoka- ja aktiivisuuskolmio
• Pelimerkit, ruokakuvat, toimintakuvat, tyhjät pelimerkit
• Whiteboard-tussi
• DVD, sisältää tietoa mm. ravitsemuksesta, liikunnasta sekä perhelähtöisestä terveysneuvonnasta ja työkalupakin käyttöopastuksen
• Mittanauha vyötärön ympäryksen mittaamiseen, sisältää viitearvot
• Diabetesriskilomake
• Voimavaratankin kalvot

ELÄMÄNRYTMIN YMPYRÄ helpottaa perheen elämäntilanteen tarkastelua
• Perhe hahmottaa paremmin nykyisen elämänrytminsä
• Perhe oivaltaa mahdollisuuden päivärytmin joustoon tai sen muutokseen.
• Säännöllinen rytmi jaksottaa lapsiperheen levon, syömisen, liikkumisen ja leikin.

PERHEEN VOIMAVARATANKKI helpottaa perheen omien voimavarojen tunnistamista
• Perheen elämäntilanne ja käytettävissä olevat voimavarat mm. tukiverkosto, perheenjäsenten fyysinen ja psyykkinen vointi, toimeentulo ja parisuhde vaikuttavat myös perheen elämänrytmiin ja elintapoihin.
• Perhe arvioi ensin itse kokonaisvoimavaransa. Kokeeko perhe tarvitsevansa tällä hetkellä apua?
• Keskustelua voidaan tarvittaessa syventää arvioimalla perheen tukiverkostoja, perheenjäsenten vointia, vanhemmuutta jne.

AVOIN KOLMIO ravitsemuksen ja liikkumisen puheeksi oton välineenä
• Koko perhe asettelee yhdessä ruoka- ja toimintakuvia kolmioon. Miltä kolmio näyttää heidän mielestään? Onko perhe tyytyväinen näihin valintoihin? Mitä perhe haluaisi ehkä tehdä toisin?
• Kolmio synnyttää keskustelua perheessä.
• Asiantuntija antaa tilaa perheen keskustelulle ja ohjaa keskustelua tarvittaessa.

RUOKAKOLMIO helpottaa perheen arjen ja vapaa-ajan ruoankäytön tarkastelua.
• Kolmion rakentamisessa käytetään apuna ruokakuvia.
• Ruokakolmion alaosa kuvaa perheen päivittäisiä ruokavalintoja, keskiosa 2-3 kertaa viikossa käytettyjä ruokia ja juomia ja kolmion yläosa harvemmin, noin kerran kuussa tehtyjä ruokavalintoja.
• Perheen yhdessä kokoaman ruokakolmion avulla havainnollistuvat perheen ruokavalinnat. Puheeksi voidaan ottaa mm. perheen ateriarytmi, annoskoot, ruoan laatu ja ruoan merkitys perheessä.
• Ruokakolmion kehitystyön pohjana on käytetty STRIP-projektin aamupalakolmiota.

AKTIIVISUUSKOLMIO helpottaa perheen arjen ja vapaa-ajan liikkumisen ja aktiivisuuden tarkastelua
• Kolmion rakentamisessa käytetään apuna toimintakuvia.
• Aktiivisuuskolmion alaosa kuvaa päivittäisiä toimintoja, keskiosa viikoittain tai kuukausittain tapahtuvia toimintoja ja kolmion yläosa kuvaa harvemmin tapahtuvaa toimintaa, esim. loma-aikoina tehtyjä asioita.
• Perheen yhdessä kokoaman aktiivisuuskolmion avulla havainnollistuvat perheen ajankäytön valinnat. Kolmion avulla voidaan ottaa puheeksi mm. liikkumisen ja levon rytmi, liikkumisen mahdollisuudet, laatu ja merkitys perheessä.

OMAN NEUVOLA-ALUEEN ILMAKUVAKARTTA helpottaa perheen ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien tarkastelua
• Kartta on käytössä Turussa, mutta suositellaan otettavaksi käyttöön myös muualla.
• Oman asuinalueen lähiympäristön tarkastelun kautta havainnollistuvat kulkureitit, liikkumispaikat ja -maastot. Kartan avulla perhe näkee mitkä ovat juuri heidän alueensa liikkumisen ja harrastamisen mahdollisuudet. Kartta herättää keskustelua mm. ympäristön turvallisuudesta ja maastosta lapsen silmin.

VANHEMPIEN HYVINVOINTI. Suosittelemme koko perheen hyvinvointikäynnin toteuttamista neuvola-aikana.
• Painokashankkeen kehittämistyössä on todettu, että huomion kiinnittäminen myös vanhempien omaan hyvinvointiin parantaa vanhempien sitoutumista lapsen tervettä kehitystä tukevaan muutokseen.
• Työkalupakki sisältää vyötärönympärysmittanauhan, jolla voi mitata äidin ja isän vyötärönympäryksen ja kertoa heille viitearvot.

Taustaa

Pelilauta on kehitetty Turun kaupungin terveystoimen Painokas -hankkeessa vuosina 2006-2008 yhteistyössä hankeperheiden, terveydenhoitajien, sekä Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe –ohjelman Strip-projektin ja Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskuksen kanssa. Painokas-hanke sai lääninhallituksen myöntämää valtionavustusta vuosina 2006-2008.

Työkalupakin ruokapyramidi on alunperin Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) malli, jonka modifiointiin on saatu VRN:n lupa. Lisäksi ruokakolmion kehitystyön pohjana on käytetty Turun yliopiston STRIP-projektin ravitsemusneuvonnassa käytettyä kolmiota.

Ravitsemusterapeutti Maarit Ketola kertoo työkalupakista. Toimittajana Maisku Holmström / Radio Sata.

Kuuntele haastattelu tästä.  Radio Sata