INFO

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Ylilääkäri Minna Aromaa
Turun kaupungin Lasten ja nuorten poliklinikka
Puhelin: 02- 2662727
minna.aromaa@turku.fi

Takaisin Yl�s

Painokas-hankkeen ohjausryhmä:

Terveystoimenjohtaja Markku Suokas, Ylilääkäri dos. Minna Aromaa, Tulosaluejohtaja ylilääkäri dos. Päivi Rautava, Professori Olli Simell, Turun yliopisto, STRIP-projekti, Professori Sanna Salanterä, Turun yliopisto, hoitotiede, Ravitsemustieteilijä, FT, Hanna Lagström, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, Turun yli-opisto, STRIP-projekti, Apulaisylilääkäri Outi Laine, lasten ja nuorten psykiatria, Professori Olli Heinonen, Paavo Nurmi -keskus, Lastenlääkäri, LT, Outi Hollo, Ylilääkäri Hannele Kallio, Ylihoitaja, FT, Pirjo-Riitta Liuksila, Lastenlääkäri, LT, Pirjo Anttila, Ravitsemusterapeutti Raija Puumalainen

Takaisin Yl�s

Painokas-hankkeen työkalupakin kehittänyt työryhmä:

Projektipäällikkö Minna Aromaa, Projektikoordinaattori Outi Abrahamsson, Ravitsemusterapeutti Maarit Ketola , Fysioterapeutti Tiina Malmisalo, Lastenlääkäri Minna Aaltonen, Terveydenhoitaja Tarja Eronen, Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskuksen kehittämispäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen, Terveydenhoitaja Tuulikki Hellsten, Lastenlääkäri Outi Hollo, Terveydenhoitaja Riina Junnila, Ylilääkäri Hannele Kallio, Liikuntapalveluvastaava Jarno Koivunen, Neuvokas perhe -hankkeen projektipäällikkö Johanna Koskenkorva, Terveydenhoitaja Aila Laitinen, Liikuntaneuvoja Hannele Lindgren, Ylihoitaja Pirjo-Riitta Liuksila, Terveydenhoitaja Sirkka Malkamäki, Terveydenhoitaja Kirsi Rytkönen, Ravitsemusasiantuntija Sanna Talvia, AD Jussi Wallenius

Takaisin Yl�s


Lisäksi työkalupakin kehittämiseen ovat osallistuneet seuraavat Painokas-hankkeen ohjausryhmän jäsenet:

Puheenjohtaja terveystoimen johtaja Markku Suokas, liikuntalääketieteen prof. Olli Heinonen, kulttuurikeskuksen johtaja Helena Heikniemi-Pääkkönen, kliin. ravitsemustieteen dos. Hanna Lagström, liikuntapalvelupäällikkö Min-na Lainio, apulaisylilääkäri Outi Laine, johtava kuluttajaneuvoja Arja Pohja, ravitsemusterapeutti Raija Puumalai-nen, hoitotieteen prof. Sanna Salanterä, ylilääkäri Päivi Rautava

Takaisin Yl�s

Painokas-projektin julkaisut

Siltanen M, Aromaa M, Hakulinen-Viitanen T, Junnila R, Laaksonen C, Parisod H & Salanterä S. 2014. A new participative health counseling approach for children and their families - a comparative qualitative analysis. Journal of Community Health Nursing 31(2), 90-102.

Junnila R, Aromaa M, Heinonen OJ, Lagström H, Liuksila P-R, Vahlberg T. & Salanterä S. 2012. The Weighty Matter Intervention: A Family-Centered Way to Tackle an Overweight Childhood. Journal of Community Heatlh Nursing 29(1), 39-52.

Junnila R, Olli J, Aromaa M & Salanterä S. 2013. Lapsen osallistumisen ja osallisuuden tukeminen neuvolassa. Terveydenhoitaja 4-5, 32-33.

Takaisin Yl�s